Bàn gang đúc mặt gỗ BA24

bàn cafe gang đúc mặt gỗ