Bàn gang đúc cà phê mặt mosaic BA28

bàn cà phê gang đúc mặt mosaic