Chân bàn cà phê ngoài trời sắt đặc bền gấp nhiều lần sắt rỗng
Chân bàn cà phê ngoài trời có thể gia công kích thước theo yêu cầu của từng quán cà phê khác nhau, độ rộng của mặt khung vẫn có thể điều chỉnh được cho bàn mặt 50 cm, 60 cm hoặc 70-80 cm.